Parkering

Parkering Østerbro

http://www.parkering.dk/p-ordning/turister-og-besoegende/dansk/indre-by/

Priser for parkering

Hverdage:

Lørdage:

Søn- og helligdage: Gratis

Afhenting af børn

  Tak for din mail vedrørende parkering i ny Blå Zone og på Ydre
  Østerbro.
  Jeg kan oplyse dig om, at det i den nye blå zone bliver tilladt at
  standse, uden at der skal betales, ligesom det er tilladt i Indre Bys
  betalingszoner i dag. Definitionen på parkering er ifølge
  Færdselslovens § 2 stk. 16: "Parkering: enhver hensætning af et køretøj
  med eller uden fører. Standsning kortere end 3 minutter, standsning for
  af- eller påstigning samt af- eller pålæsning af gods anses dog ikke
  for parkering".
  Parkering København oplyser, at det på baggrund heraf er tilladt at
  hente og aflevere børn i institutioner, sålænge der er tale om en
  kontinuerlig aflevering/hentning. Det betyder, at der ikke må bruges
  tid på andet end at hente barnet såsom at tale med pædagoger eller
  andre forældre eller at lege med barnet eller lade barnet lege færdig.
  Vi vil tilråde, at du har et skilt i forruden af bilen, hvor du gør
  opmærksom på, at du er inde at aflevere/hente barn, så en
  forbipasserende P-vagt er klar over, at der er tale om en standsning.
  Hvis du ikke er tilbage indenfor rimelig tid, kan P-vagten give dig en
  P-afgift. Klager du over en sådan afgift, skal du kunne påvise, at der
  kun er brugt tid på at hente barnet. Hvis du påtænker at holde i en
  længere periode, for eksempelvis at tale med pædagogerne, bliver du
  nødt til at betale. Det er de samme forhold, der gør sig gældende ved
  institutioner i Indre By i dag. Det betyder altså, at du ikke behøver
  at købe P-billet, når du afleverer dine børn i institution

  Med venlig hilsen
  Nina Bonnevie
  __________________________
  KØBENHAVNS KOMMUNE
  Teknik- og Miljøforvaltningen
  Center For Trafik
  Njalsgade 13
  Postboks 450
  1505 Kbh. V
  Telefon   3366 3500
  Web [53]www.kk.dk/parkeringsprojektet